O NÁS

AUGUST centrum kultury, umění a sportu z.s.

ČINNOSTI a CÍLE spolku

Programová činnost spolku je sestavována členy spolku na základě spolkové diskuse, návrhů a tipů od členů spolku a spolupracujících spolků, dále na základě inspirace a zkušeností z návštěv akcí souvisejících s účelem spolku, zejména festivalů v tuzemsku i v zahraničí.

Základní cíle spolku

  • rozvoj kulturního dialogu a podpora aktivní prezentace České republiky ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu
  • propojení kulturních tradic ČR se současnými uměleckými směry v hudbě, architektuře, designu, fotografii a v dalších oblastech
  • prezentace současné česko-moravské kulturní scény v tuzemsku a v zahraničí
  • posilování dobrého jména a pozitivního obrazu ČR
  • organizování projektů prezentujících česko-moravské umění jako např. pořádání a spolupořádání mezinárodních festivalů, koncertů apod.
  • poskytování informací o ČR na akcích kulturního, vzdělávacího aturistického charakteru prezentace regionů ČR v tuzemsku i v zahraničí
  • podpora talentu u dětí a mládeže rovné příležitosti, spolupráce s dětmi z nezvýhodněného prostředí
  • práce s programy zdravého životního stylu
  • výchova dětí a mládeže ve volném čase
  • péče o zdraví dětí a mládeže