O NÁS

AUGUST centrum kultury, umění a sportu z.s.

ÚČEL

  • Sdružování dětí, mládeže, dospělých a subjektů se zájmem o českou kulturu, umění a sport,
  • organizování projektů prezentujících česko-moravskou kulturní scénu, umění a sport na území České republiky a zahraničí, jako např. pořádání a spolupořádání mezinárodních festivalů, koncertů, výstav, vzdělávacích kurzů, sportovních setkání, besed a diskusí,
  • práce s dětmi v jejich volném čase, pořádání a zajišťování skupinových akcí, jako jsou skupinová setkání a mezinárodní setkávání v rámci festivalů,
  • poskytování informací o ČR na akcích kulturního, uměleckého, vzdělávacího a sportovního charakteru prezentace regionů ČR v tuzemsku i zahraničí.

ČINNOST

  • Programová činnost spolku je sestavována členy spolku na základě spolkové diskuse, návrhů a tipů od členů spolku a spolupracujících spolků, dále na základě inspirace a zkušeností z návštěv akcí souvisejících s účelem spolku, zejména festivalů v tuzemsku i v zahraničí.